Langslepende conflicten binnen het bedrijfsleven.

Tussen bedrijven ontstaan soms door een jarenlange samenwerking helaas conflicten of kwestie’s die beide handenvol met geld  kosten.

uitspraak1

Kostbare uitspraak?

Werknemers die door omstandigheden ongewenst gedrag vertonen, handelingen verrichten wat direct of indirect het bedrijf schade kan toebrengen en ga zo maar door.  Door misverstanden ontstaan in sommige gevallen langdurige conflicten waardoor partijen in een juridische strijd verwikkeld raken. Soms geheel buiten eigen schuld en soms  door missers van anderen bedrijven voor zeer hoge kosten moeten opdraaien, is iets waar geen enkele ondernemer op zit te wachten.

Waar personen, natuurlijke-en rechtspersonen in de meeste gevallen, vrijwel zonder overweging, direct denken aan het voorleggen van het geschil aan de rechter, denken wij aan de meest milde en de meest prettige manier van oplossen van uw geschil.

In ingewikkelde en langslepende zaken zijn er meestal geen duidelijke winnaars en verliezers. Ook is van belang dat wanneer een rechter zich definitief uitspreekt, dat partijen dus samen geen oplossingen hebben gevonden. Samenwerken in de toekomst (zaken doen) is dan meestal uitgesloten. In veel gevallen niet te voorkomen maar ook in veel gevallen juist te voorkomen.  Ongeveer 75% van alle conflicten kan worden geschikt, door het sluiten van een compromis.

Een compromis sluiten (“water bij de wijn doen”) is in veel zaken het begin van de oplossing van het conflict.

Zo leert de ervaring dat wanneer partijen eenmaal zover zijn dat zij een gesprek een kans gunnen dat partijen ook afzonderlijk al hebben nagedacht over oplossingen.  In sommige zaken blijkt dat partijen dezelfde oplossing hebben bedacht, zonder het van elkaar te weten. Tijdens een informatief gesprek met de bemiddelaar komt soms naar voren dat partijen het vrijwel geheel met elkaar eens zijn maar dat nooit met elkaar hebben besproken.

Een ander opvallend verschijnsel is wel dat de bemiddeling in veel gevallen niet juridisch van aard is. In hoofdzaak gaat het dan om het vinden van een acceptabele oplossing.

www.buistjuridischediensten.nl

Contact:  buistjuridischediensten@home.nl

Advertenties
Geplaatst in Echtscheiding | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Wetsvoorstel Teeven: scheiden zonder rechter

Echtscheidingen kunnen in de nabije toekomst via de gemeentelijke ambtenaar van de burgelijke stand worden geregeld. Dit volgens een nieuw voorstel van staatssecretaris Teeven. (bron: 12-2013 wetsvoorstel Teeven nieuws)

De regeling is eenvoudig van aard, minder kostbaar en overzichtelijk voor de burger. Wel moeten partijen het samen eens zijn geworden over de echtscheiding, de gevolgen van de scheiding. Ook is een belangrijke voorwaarde dat er geen minderjarige kinderen zijn betrokken bij de echtscheiding.

Te verwachten valt dat er in sommige gevallen meer problemen ontstaan door deze manier van scheiden. Als er sprake is van onduidelijke afspraken of te snel gemaakte afspraken dan kan dat voor nieuwe conflicten zorgen na de echtscheiding. Ook al zijn er geen kinderen betrokken bij de scheiding dan kunnen er veel zaken zorgen voor nieuwe conflicten. Voor de meeste betrokkenen is een periode voor, tijdens en vlak na een scheiding erg emotioneel en verwarrend.  Om tijdens deze periode beslissingen te nemen en afspraken te maken is vaak erg lastig en emotioneel.  In veel situaties worden te vaak snelle, onduidelijke en onvolledige afspraken gemaakt.

Het inschakkelen van een hulppersoon

facebooklogo

zoals een maatschappelijk werker, een onpartijdige advocaat of mediator kan dat meestal voorkomen. Hij of zij kijkt van afstand naar een kwestie en is emotioneel veel minder betrokken bij de echtscheiding. Ook kan deze hulppersoon meestal zorgen voor een correcte weergave van de afspraken op schrift, aanvullingen voorstellen of juist melding maken van andere zaken die belangrijk zijn.

Voor ons is het van belang te melden dat wij ruimte bieden aan partijen om alles bespreekbaar te maken. Maar al te vaak spelen “oudere” conflicten een rol bij het oplossen van een “nieuw” conflict. Zaken uit het verleden die onbesproken zijn gebleven kunnen soms in de weg staan om opnieuw in gesprek te gaan.  Emotioneel staat er teveel in de weg om samen nog opnieuw in gesprek te kunnen gaan.

Geplaatst in Echtscheiding | Tags: , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Vrijblijvend advies

Vrijblijvend advies

Afbeelding | Geplaatst op door | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Buist Mediation Delfzijl

winFacebook

Bemiddeling bij conflicten binnen een relatie, onze bemiddeling staat voor gegarandeerd lagere kosten en een beter resultaat.

Natuurlijk, in sommige situaties is een scheiding niet te voorkomen maar soms lijkt het wel of er reclame wordt gemaakt om maar te gaan scheiden.

Steeds vaker ontstaan door scheidingen meer problemen dan verwacht, zeker als er kinderen zijn betrokken bij die scheiding. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat de impact van de scheiding op jonge kinderen veel groter is dan eerder werd aangenomen. Het aantal echtscheidingen neemt weer toe sinds 2004.

Steeds meer kinderen raken in de knel door de gevolgen van een scheiding. Er worden door volwassenen een keuze gemaakt die kinderen vaak niet kunnen en willen begrijpen. Verdriet en boosheid zijn de voorkomende gevoelens. Het moeten missen van een van de ouders, meestal vader, een andere leefomgeving door een verhuizing, soms een nieuwe school, nieuwe leerkrachten. Vaak moet een alleenstaande ouder meer gaan werken en is dus vaker afwezig. Ook de dagelijkse gewoontes zoals samen eten, een verhaaltje lezen zijn opeens anders dan voorheen.

Een scheiding zorgt voor onzekerheid bij een kind, kinderen zijn bang om te moeten kiezen tussen de ouders en weten zich geen raad met de nieuwe situatie. Onzekerheid en angst dat de andere ouder misschien ook weg gaat zijn geen uitzondering. Als papa en mama stoppen met van elkaar houden dan kunnen ze misschien ook wel stoppen met het houden van mij, is een logische redenering. Dit gevoel wordt vaak nog versterkt doordat ouders bewust of onbewust na een scheiding in conflict blijven over allerlei zaken.

Het is helaas niet altijd te voorkomen om te scheiden maar door de kinderen als belangrijkste factor te betrekken bij de keuze om te gaan scheiden is de overweging anders dan een keuze zoals je die zonder kinderen zou moeten maken. Van het grootste belang is om samen de best mogelijke afspraken te maken voordat de scheiding een feit is. Een (echt)scheidings convenant, afsprakenlijst en een ouderschapsplan kunnen die afspraken bevatten.

Hoe meer afspraken u samen vooraf heeft gemaakt des te soepeler zal een scheiding kunnen verlopen bij de rechter. De basis is het maken van heldere afspraken.

Wat veel mensen niet weten is dat je voor het maken van afspraken (ouderschapsplan/convenant e.d.) helemaal geen advocaat nodig hebt.  Uiteindelijk zijn jullie de personen die het ook na de scheiding moeten doen. Samen afspraken maken waar je ook (voor 100%) achter staat is dus veel belangrijker dan een standaard convenant die een advocaat vaak gebruikt.

Een maatschappelijk werker, een onpartijdige deskundige (Mediator) kan gesprekken organiseren en begeleiden om uiteindelijk tot goede afspraken te komen. Deze afspraken kunnen worden opgenomen in een convenant, ouderschapsplan of andere overeenkomst. Die afspraken zijn rechtsgeldig en kunnen ook door de notaris in een akte worden opgenomen.

Een keuze maken is persoonlijk, afhankelijk van de eigen beleving en persoonlijke omstandigheden. Het is een persoonlijke keuze met meestal ingrijpende gevolgen voor de betrokkenen. Een lastige keuze die meestal niet eenvoudig is. Gesprekken voeren met onafhankelijke (objectieve) personen kunnen helpen bij het maken van een keuze.

Voor vrijblijvende informatie over scheiden in de regio Delfzijl, Appingedam en Eemsmond:

http://www.buistjuridischediensten.nl

images

Link | Geplaatst op door | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Kinderen betrekken bij de scheiding van groot belang

Kinderen zijn betrokken bij de scheiding en de scheiding heeft een grote invloed op de kinderen. Vandaar dat kinderen tegenwoordig door wetgeving voorop staan. De laatste jaren is hier extra aandacht voor maar omdat minderjarige kinderen niet of nauwelijks een echte stem hebben is het van belang om als ouders hier aandacht aan te besteden. Aan kinderen onder de 12 wordt in ons systeem niet naar hun mening gevraagd. Boven de 12 jaar wordt nauwelijks naar hun mening gevraagd.

Ouders moeten kinderen in een vroeger stadium betrekken bij de voorgenomen echtscheiding. Afhankelijk van hun leeftijd en ontwikkelingsniveau is een goede en duidelijke communicatie van groot belang. Kinderen hebben recht om te weten wat er aan de hand is zodat zij ook hun mening kunnen geven.

Praten helpt in belangrijke mate bij de verwerking van het leed. Ouders die hun kinderen serieus nemen houden rekening met de belangen van de kinderen.

Een voorbeeld is dat jongere kinderen tot circa 8 jaar vaak praten en spelen afwisselen. De nadruk moet liggen op luisteren naar de kinderen.
Bij een goede omgangsregeling moet rekening worden gehouden met de wensen van het kind. Jongere kinderen hebben vaak behoefte aan frequente kortere omgang dan oudere kinderen aan de uitwonende ouder. Bij de omgang moet worden gekeken naar de ontwikkelingsfase van de kinderen en specifieke behoeftes.

Door het kind centraal te stellen en te luisteren kunnen ouders beter rekening houden met het kind.

Geplaatst in Kinderen en het ouderschapsplan | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Gevolgen voor de kinderen van scheiden

child-of-divorced-couple-250

Scheiden is voor kinderen een langdurig proces met negatieve gevolgen. Waar ouders in een fase van berusting en acceptatie komen blijven kinderen vaak nog langer in een proces. Ouders maken vaak openlijk ruzie tijdens en na een scheiding. Meestal hebben ouders dan minder tijd en aandacht voor de kinderen.

De vijandigheid bij ouders kan bij kinderen leiden tot boosheid en onzekerheid.
Kinderen verliezen een deel van hun zelfvertrouwen en hun basisvertrouwen in de wereld (Smulders-Groenhuijsen 2002) Kinderen blijven meestal loyaal naar hun twee ouders die elkaar verliezen.

Nieuwe ongewilde omstandigheden moeten zij (de kinderen) verwerken in een te korte tijd. Er is soms sprake van een nieuwe partner, een nieuwe omgeving, school, nieuwe leefregels en ga zo maar door.

Uit diverse onderzoeken blijkt dat er negatieve gevolgen ontstaan voor de kinderen. Verschil wordt gemaakt tussen echtscheidingen waar veel ruzie ontstaat en echtscheidingen waar ouders goed omgaan met elkaar. Gevallen waar openlijk en veelvuldig conflicten blijven bestaan kan grote negatieve gevolgen hebben voor de betrokken kinderen.

Ook het systeem met twee advocaten, zoals in Nederland vaak het geval is, kan leiden tot negatieve gevolgen voor de kinderen. Hierbij verwijzend naar R.A. Gardner (1998) PAS syndrome.

PAS (parental Alienation Syndrome) komt volgens Gardner voor als gevolg van het twee advocaten systeem. Een ernstig gevolg voor kinderen door ouderverstoting of oudervervreemding. In Nederland vaak het “ouderverstorings syndrome genoemd, een stoornis die optreed door een juridische strijd van ouders. Een kind kan zich vijandig gedragen door een gevoel van onrecht.

Alleen door beschaafdere methodes van conflictbemiddeling is er enige hoop op verbetering, aldus Gardner. In Nederland is hier ook onderzoek naar gedaan en uit onderzoek blijkt dat PAS in Nederland in geringe mate voorkomt. Toch in 9% van de gevallen blijkt uit dat onderzoek.

Wilt u hierover informatie dan kunt u contact opnemen:

http://www.buistjuridischediensten.nl

Telefonisch tijdens kantooruren:  0596-852244

Geplaatst in Echtscheiding | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Website en contactgegevens Delfzijl

Website A.J. Buist Juridisch advies

Uit overtuiging zet ik mij in voor het helpen oplossen van conflicten of juist voorkomen van toekomstige conflicten.

Volledig onafhankelijk, onpartijdig en op basis van wederzijds vertrouwen zet ik mij in om een voorgenomen echtscheiding te begeleiden. Als vertrouwenspersoon u te informeren over de mogelijkheden, de valkuilen en het belang van een ouderschapsplan.

In tegenstelling tot vele andere stel ik het kind centraal. Ouders maken een ingrijpende keuze die van grote invloed is op het kind, helaas is die keuze niet in alle gevallen te voorkomen. In die gevallen is het van groot belang het kind centraal te stellen.

Link | Geplaatst op door | Een reactie plaatsen